101. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sınav Soruları

2022 Yılı 101. DÖNEM Temel Eğitim
admin
Nisan 6, 2024
226 views

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir? 

2. Bir alışveriş merkezinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Hasan, silahla adam yaralama olayına müdahalede bulunmuştur. Hasan’ın yaptığı hangi müdahale yanlıştır?

3. Ahmet bir sitede özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadır. Görevini ifa ederken hangi durumda konut dokunulmazlığı ilkesini ihlal etmiş sayılır?

4. Özel güvenlik görevlilerine kamu yararı doğrultusunda ilgili kanunlarca zor kullanma yetkisi verilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu yetkiyi veren kanun maddelerinden biri değildir?

5. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, özel güvenlik hizmetinde işçi olarak çalışan özel güvenlik görevlisine hangi şartla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir?

6. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e göre; özel güvenlik izni alınmak suretiyle kamuya açık ya da umumi mahallerde sağlanan özel güvenlik hizmetlerinde kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla gerektiğinde sınırlandırıcı kararları almaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

7. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre grev yasağına uymamaktan ceza alabilir?

8. Aşağıdakilerden hangisi, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nde hakimden önleme araması kararı alınması gerekmeyen haller için belirtilen kanunlardan biri değildir? 

9. Özel güvenlik hizmetinde, görevin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa uzun namlulu silahın niteliği ve sayısı aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir ve onaylanır?

10. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetlerinin kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özelliğine ilişkin değildir?

11. Özel güvenlik yöneticileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

12. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre doğrudur?

13. Aşağıdaki ceza veya yaptırımlardan hangisi doğrudur? 

14. Aşağıdakilerden hangisi iş hukuku mevzuatına göre işçinin borçları arasında yer almaz?

15. Özel güvenlik görevlisi Ahmet, görev yaptığı devlet hastanesine muayene amacıyla gelen komşusu Mehmet’in, aralarındaki eski husumetten dolayı hastaneye girişini engellemiş ve hekimlere muayene olmasına izin vermemiştir. Türk Ceza Kanunu kapsamında aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu eylemin hukuki sonucu olarak Ahmet’in karşısına çıkacaktır?

16. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun işlemesiyle ilgili değildir?

17. Özel güvenlik şirketi ve özel güvenlik birimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

18. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, özel güvenlik görevlileri koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilerin üstünü aramak için aşağıdakilerden hangisini/hangilerini kullanır?

I. Duyarlı kapı

II. Dedektör

III. X-ray cihazı

IV. X-ray cihazı benzeri güvenlik sistemleri

19. Özel güvenlik görevlilerinin üniformaları bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

20. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da sayılan yetkilerinden değildir?

21. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisi özel güvenlik görevlisi Alper’in görevlerinden birisi değildir? 

22. Telsiz haberleşmesi yapan özel güvenlik görevlisi Deniz’in hangi davranışı doğrudur?

23. Özel güvenlik görevlileri Hakan ile Sedat’ın tanzim edebileceği tutanaklardan birisidir?

24. Özel güvenlik görevlilerinin korumakla görevli olduğu yerin girişinde yapmış oldukları önleme araması ile ilgili hangisi yanlıştır?

25. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinden elde edilebilen biyolojik bulgular arasında yer alır? 

26. Raporlarla ilgili hangi ifade doğrudur? 

27. Aşağıdakilerden hangisi üst arama yöntemlerinden birisi değildir?

28. Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biri değildir?

29. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik önlemlerinin başarılı sonuçlar elde etmesi için dikkat edilmesi gereken genel hususlardan biri değildir?

30. Sitede devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Ali ile Mehmet, site etrafında çevrili tel örgülerde yıpranma ve kırılmalar olduğunu görmüşler durumu site yönetimini rapor ederek tel örgülerin tamirini sağlamışlardır. Özel güvenlik görevlileri hangi görevi yerine getirmişlerdir?

31. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik planlamasının özelliklerinden biri değildir?

32. Türk Borçlar Kanunu özel güvenlik görevlilerine aşağıdaki hangi yetkiyi vermiştir? 

33. Adli bir olay ile ilgili olarak şüpheli, tanık, sanık ve mağdurların vermiş olduğu ifadeler hangi tür delilleri oluşturur? 

34. Hangisi kritik korunan alan giriş noktası özelliklerinden birisi değildir?

35. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Hasan’nın görev alanındaki önleyici görevlerindendir?

36. Özel güvenlik görevlileri Dursun ile Mert’in devriye esnasında şüpheli bir paket gördüklerinde aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaları yanlıştır?

37. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Fikret ile Aziz’in hangi davranışı yetki aşımına girer?

38. Özel güvenlik görevlisi Hamit görevi sırasında bir kadının darp edildiğini görmüştür. Olaya müdahalede aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?

39. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Emre ve Oğuz’un görevleri arasında yer almaz?

40. Devriye görevi sırasında özel güvenlik görevlileri görev bölgelerinde meydana gelen hangi olayla ilgili konuta giremezler?

41. Aşağıdakilerden hangisi bombanın yardımcı unsurlarından değildir?

42. Aşağıdaki cihazlardan hangisi metal olmayan illegal maddelerin girişini engellemek amacıyla kullanılır? 

X-Ray cihazı yardımcı ekran renkli monitörde C-3 patlayıcı ne renk görünür?

44. Kapı tipi metal arama dedektörü aşağıdakilerden hangisini tespit edemez?

45. Kapı tipi metal arama dedektörü ile ilgili olarak uluslararası standartlar aşağıdakilerden hangisidir?

46. Yemek yerken çocuğunuzun hava yolu kısmi tıkandığında ilkyardım uygulaması olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?

47. Özel güvenlik görevlisi Mehmet’in, ciddi yaralanması olan bir yaralıya yapacağı ilk yardımla ilgili yanlış olan şık aşağıdakilerden hangisidir?

48. Heimlich manevrası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

49. Kanamalarda ilk yardım konusunda turnike yöntemiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

50. Aşağıdakilerden hangisi akrep sokmalarındaki ilk yardım uygulamalarından değildir?

51. Aşağıdakilerden hangisi hava yolu tıkanması olan, öksüren ve zorla konuşup yardım isteyen kişiye uygulanan ilk yardım olmalıdır? 

52. Ayşe Hanım tıkanmış lavobayı açmak için “Por Çöz” kullanırken yoğun bir kimyasal buhara maruz kalır. Gözünde ciddi tahriş ve acı vardır. İlk olarak ne yapmalıdır? 

53. Aşağıdaki şıklardan hangisi hasta/yaralı taşınmasında genel kurallardan değildir? 

54. Sindirim yoluyla zehirlenmeler ve bu zehirlenmelerde ilk yardımla ilgili hangisi yanlıştır?

55. Özel güvenlik görevlisi Kemal, görev yaptığı kurumda şokta olan bir hastayla karşılaşır. Aşağıdaki şıklardan hangisini yapmaması gerekir? 

56. Aşağıdakilerden hangisi yangın çıkış nedenlerindendir?

57. Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?

58. Yanıcı madde, ısı ve oksijenin belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyonun, kontrol dışına çıkmasına ne denir?

59. Doğalgaz, LPG gibi gaz madde yangınlarında en etkili söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

60. Yanıcı katı madde yangınları, yangın sınıfları içerisinde hangi harfle sembolize edilir?

61. Aşağıdaki yanma çeşitlerinden hangisi yavaş yanmaya örnektir? 

62. Aşağıdakilerden hangisi yanma sonucu açığa çıkan ürünlerden değildir?

63. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

Yangın Sınıfı                Söndürme Maddesi

64. Afyonun kimyasal olarak ayrıştırılmasıyla elde edilen madde aşağıdakilerden hangisidir?

65. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucunun toplum üzerindeki etkileri arasında sayılmaz?

66. Bir kimsenin duygu, düşünce ve durumunu, zihinsel, duygusal ve hayali olarak anlayan birisinin, karşısındaki kimseye yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

67. “Bugüne kadar hiç başaramadığımız gibi, bu proje yarışmasını da kaybedeceğiz” diyen birisi kendisine iletişimin önündeki hangi engeli koymuş olur?

68. İletişimde sen dili karşımızdakini suçlamaya ve yargılamaya yönelik bir konuşma tarzıdır.

Aşağıdakilerden hangisi sen dilinin özelliklerinden biri değildir?

69. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının fonksiyonlarından biri değildir?

70. Aşağıdaki tanımlardan hangisi eleştirel dinlemenin unsurlarından değildir?

71. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iletişim için hedefte (alıcıda) bulunması gereken özelliklerden değildir?

72. Toplumsal ilişkilerde insanın kendinin farkında olması, kendini keşfetmesi, olumlu yönlerini ortaya çıkarması, olumsuz yönlerini olumluya çevirmesi iletişimin temel becerilerinden hangisini kapsar? 

73. Aşağıdakilerden hangisi bireyler için yaşamsal bir eylem olan iletişimin temel amacına yönelik değildir?

74. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri iletişimin temel becerilerindendir?

I) Kendini tanımak

II) Kendini açmak

III)Karşımızdakini dinlemek

IV)Kendini doğru ifade etmek

75. Bir insanı anlamak ve hak vermek ayrı ayrı konulardır. Bu durumun doğru tanımı hangisidir?

76. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?

77. Özel güvenlik görevlisi Umut karşısındaki kişiye uygulaması gereken güvenlik tedbirlerini anlatırken aşağıdakilerden hangisini kullanması etkili iletişimini bozar?

78. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

79. Özel güvenlik görevlisi Recep, Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde protesto için toplanmış hasta yakını göstericilerin temsilcisiyle görüşme yapmak durumunda kalmıştır. Bu görüşme esnasında Recep’in tutum, davranış ve duruşuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

80. Üniversitede görevli ÖGG lerin, toplanan kalabalığı dağıtmak için kaçış istikametlerini belirlemeden kullandıkları gereğinden fazla göz yaşartıcı gazın etkisi ile kalabalık içerisindeki şahıslar korkuya kapılarak, şuursuz bir şekilde hedef gözetmeksizin her yöne kaçışmaya başlamışlardır. Şahısların bu davranış şekli için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

81. Güvenlik görevlileri kalabalıklara ve eylemlere müdahale esnasında en uygun müdahale düzenini tercih ederler. Aşağıdakilerden hangisi, görevli olduğu üniversitedeki özel güvenlik görevlilerinin sevk ve idaresinden sorumlu olan ve görev yerindeki eylemci kalabalığa müdahale etmek durumunda kalan ÖGG Samet’in uygulayabileceği ana müdahale düzenlerinden birisi olamaz? 

82. Güvenlik görevlisinin tavrı ve davranışı aynı zamanda durumu kontrol etme yeteneğini de doğrudan etkiler. Aşağıdakilerden hangisi tavır ve davranışı oluşturan unsurlardan değildir?

83. Ülkemizde toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını koruma altına alan “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.” şeklindeki hüküm hangi hukuki metinde yer almaktadır?

84. ÖGG Ali, bir AVM girişinde görev yapmaktadır. Güvenlikle ilgili ikazlarına uymayıp kendisine fiziki saldırıda bulunan bir şahsa karşı cop kullanmak durumunda kalmıştır. Ali, copu kullanırken, elinde silah ya da tehlike oluşturabilecek herhangi bir şey bulunmayan şahsın vücudunun aşağıdaki bölümlerinden hangisine vurmamaya özen göstermesi gerekir?

85. Özel güvenlik görevlilerinin amiri pozisyonunda bulunan Ahmet’in, görevli oldukları yerde maiyetindeki özel güvenlik görevlileri ile birlikte bir yolu kapamaları gerekmektedir. Ahmet ve arkadaşları, bu amaçla, toplumsal olaylarda kullanılan müdahale düzen ve taktiklerinden hangisini kullanmalıdır?

86. “Grup; genellikle ortak amaçları olan, kendine özgü normları bulunan, birliktelik duygusu ile hareket eden ve birbirleri ile etkileşim içerisinde olan bireylerin meydana getirdiği bir topluluktur.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi grubun ortak özelliklerinden birisi olamaz?

87. Futbol müsabakasında görevli ÖGG Kamil, amigoların yönlendirmesiyle taşkınlık yaparak ve tezahüratta bulunarak stattan ayrılan kalabalığı takip etmektedir. Kamil’ in takip ettiği bu kalabalığın özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

88. Aşağıdakilerden hangisi öncü istihbarat ekibinde bulunması gereken özelliklerden değildir? 

89. Aşağıdakilerin hangisi suikastçının önemli kişiyi öldürmek için kullandığı tekniklerden değildir?

90. Araçlı koruma görevlerinde kavşak dönüşlerinde makam aracı ……, koruma araçları …... dönüş yapmalıdır?

91. Korunan önemli kişinin (VIP) bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu, saldırıya açık riskli noktalara ne denir?

92. Aşağıdakilerden hangisi korumanın aşamalarından değildir? 

93. Aşağıdakilerden hangisi korunan önemli kişiye uzaktan saldırı metotlarından değildir?

94. Koruma çemberleri iç, orta ve dış (çember) halka olarak sınıflandırılır. Koruma çemberlerinin unsurları aşağıdakilerden hangisi değildir?

95. Yakın Koruma Organizasyonları üç ana halkadan oluşur. Bu halkalardan en kısıtlanmış olanı …… dır. …… ise, iç halkanın etrafında oluşan bu bölgede, daha önce intikal etmiş keşif elemanları, teknik personel, keskin nişancı timi ve üniformalı güvenlik ekipleri bulunduğu yerdir. Boşlukları uygun şekilde dolduran şık aşağıdakilerden hangisidir?

96. “Teröristler devletin ekonomisinde önemli bir yere sahip olan kamu ve özel kurum/kuruluş tesislerine, köprülere, petrol boru hatlarına, enerji tesis ve nakil hatlarına, hava meydanlarına, uçaklara hasar vermek amacıyla yapılan eylem türüdür.” İfadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

97. Ülkemizde görev yapan tüm özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk personeli ile işbirliği ve entegrasyonunu sağlamayı amaçlayan proje aşağıdakilerden hangisidir?

98. Aşağıdaki makamlardan hangisi, ilçe sınırları içeresinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir? 

99. Genel kollukla ilişkiler açısından, görev yetki ve sorumlulukları yasal çerçevelerle belirlenmiş, ortak hedeflere birlikte yürümek durumunda olan her kolluk gücünün ve özel güvenliğin bu yolda en doğru davranışı nasıl olmalıdır?

100. ………… kişileri ve araçları; Kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya mal varlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek amacıyla durdurabilir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

101. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sınav Soruları

özel güvenlik çıkmış sorular sitesinde 101. dönem ögg çıkmış sorulardan oluşan online testimizi çözüyorsunuz. Özel güvenlik kimlik kartı almak için adaylar temel eğitim sınavlarından başarılı olması gerekiyor. Aksi taktirde özel güvenlik kimlik kartına sahip olamazsınız. Sitemizde yer alan ögg çıkmış sorulara çalışarak sınavlarda %90 başarılı olabilirsiniz. Silahlı özel güvenlik kimlik kartı almak için silah sorularını da çözmeniz gerekir. Bu yüzden silahlı kimlik kartı alacak olanlar silah sorularından ve silah atışından da başarılı olması gerekiyor.

101. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sınav Soruları: Sınavda Başarının Anahtarı

Özel Güvenlik Görevlisi olmak için 101. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı’na hazır mısınız? Sınavda başarıyı yakalamak için geçmiş dönemlerde çıkan soruları incelemek oldukça önemlidir. Bu makalede, 101. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sınav Soruları hakkında bilmeniz gereken her şeyi bulabilirsiniz:

Nerede Bulabilirsiniz?

 • Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi (https://www.egm.gov.tr/): 101. Dönem Temel Eğitim Sınavı A ve B kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ulaşabilirsiniz.
 • Özel Güvenlik Eğitim Kurumları: Birçok kurum, geçmiş dönem sınav sorularını ve çözümlerini web sitelerinde veya eğitim materyallerinde sunmaktadır.
 • Yayıncılık Kuruluşları: Özel güvenlik sınavlarına özel hazırlanan kitaplarda da geçmiş dönem sorularını bulabilirsiniz.

Çıkmış Sınav Sorularını İncelemenin Faydaları:

 • Sınav formatı ve soru tipleri hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar.
 • Zaman yönetimini daha iyi planlamanıza yardımcı olur.
 • Eksiklerinizi ve zayıf olduğunuz konuları belirlemenize imkan verir.
 • Sınav stresini azaltır ve özgüveninizi artırır.

Çıkmış Sınav Sorularını Çözmek İçin İpuçları:

 • Sınav kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını dikkatlice inceleyin.
 • Her soruyu dikkatle okuyun ve doğru cevabı seçmek için tüm şıkları değerlendirin.
 • Bilmediğiniz veya emin olmadığınız sorulara zaman kaybetmeyin.
 • Çözdüğünüz soruları kontrol edin ve hatalarınızdan ders çıkarın.
 • Zaman tutarak deneme sınavları çözün.

Ek Kaynaklar:

Özetle: 101. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sınav Soruları, sınavda başarıyı yakalamak için oldukça önemli bir kaynaktır. Bu soruları dikkatlice inceleyerek ve çözerek sınav formatı ve soru tipleri hakkında bilgi sahibi olabilir, zaman yönetimini daha iyi planlayabilir ve eksiklerinizi giderebilirsiniz.

Sınavda başarılar dileriz!

108. Özel Güvenlik Sınavı
27 Nisan 2024
 • ÖGG PDF ÇIKMIŞ SORULAR
  İNDİR