103. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sınav Soruları

2023 Yılı 103. DÖNEM Temel Eğitim
admin
Nisan 4, 2024
447 views

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdakilerden hangisi düzenlenir?

2. 5188 sayılı Kanun, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı üzerinde olmayan özel güvenlik görevlileri için aşağıdakilerden hangisini kısıtlamıştır

3. Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi sitede görevli özel güvenlik görevlisi Ayşe’nin görevi değildir?

4. Aşağıdakilerden hangisi silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılabilecek yerler/etkinlikler arasındadır? 

5. Özel güvenlik görevlilerinin sivil kıyafetle görev yapabilmeleri için hangi makamdan izin alınmalıdır?

6. Aşağıdakilerden hangisi kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan ve özel kolluk olmayan görevlilerdendir?

7. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun’da düzenlenen hususlardan değildir?

8. AVM’de görevli özel güvenlik görevlisi Nilgün, 5188 sayılı Kanun’da sayılmış olan yetkilerini nerede kullanabilir?

9. 5188 sayılı Kanun’da, özel güvenlik görevlilerini lokavt dolayısıyla işten uzaklaştıranlara yönelik yaptırım nedir? 

10. 5188 sayılı Kanun’a göre, mülki idare amirleri hangi hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde, özel güvenlik tedbirlerini yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkilidir? 

11.İl özel güvenlik komisyonunun başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

12.İl özel güvenlik komisyonu, aşağıdakilerden hangisine karar vermez?

13. 5188 sayılı Kanun’da, aşağıdaki durumlardan hangisi görev alanı ihlali olarak sayılmamıştır?

14. 5188 sayılı Kanun’a göre, özel güvenlik şirketi, şube açması durumunda ne kadar süre içerisinde ve nereye bildirmek zorundadır?

15. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Kanun’la yapılması öngörülen bildirimlerden biri değildir? 

16. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi yakalama yetkisini kullanamaz?

17. Hukuk kurallarının kendi aralarında bulunan ve normlar hiyerarşisi olarak da adlandırılan astlık-üstlük ilişkisi gözetilerek aşağıdakiler sıralandığında, hangisi en üstte yer alır

18. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan değildir?

19. Aşağıda sayılan hallerden hangisi, özel güvenlik görevlisi tarafından görevi kapsamında işleyebileceği suçlardan biri değildir?

20. Özel güvenlik görevlisi Osman, fark edilemeyeceğini düşünerek yerine arkadaşı olan Cemal’i, kendi kimlik kartını vererek nöbetine göndermiş ancak, yapılan denetimde Polis Başmüfettişlerince durum tespit edilerek, ilgililer hakkında soruşturma açılmıştır. Osman hakkında, 5188 sayılı Kanun kapsamında, hangi müeyyidenin uygulanması olasıdır?

21. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Mesut ile Deniz’in kullanabileceği yetkilerden birisidir? 

22. Görev alanında bomba şüphesi olan bir paketle karşılaşan özel güvenlik görevlisi Sema’nın öncelikli olarak yapması gereken doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

23. Aşağıdakilerin hangisi özel güvenlik görevlilerinin tanzim edebileceği tutanak çeşitlerinden biri değildir?

24. Olay yerinin korunmasına ilişkin alınan hangi tedbirler usule uygun değildir? 

25. Aşağıdakilerden hangisi meydana gelen adli bir olaydan sonra elde edilen biyolojik bulgular (delil) arasında yer alır? 

26. Aşağıdakilerden hangisi aile içi ve kadına yönelik şiddet eyleminin unsuru değildir?

27. Hangisi kamera izleme odasında (CCTV) görevli özel güvenlik görevlisi Aysun'un görevi ile bağdaşmaz?

28. AVM kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Şahin, kapı detektöründen geçen ziyaretçiden sinyal sesi gelmesi üzerine yapmış olduğu kontrolde, şahsın üzerinde ruhsatsız silah bulunduğunu öğrenir. Bu olayda, özel güvenlik görevlisi Şahin’in yapması gereken doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

29.Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade yanlıştır?

30. Özel güvenlik görevlileri Yaşar ile Osman’ın devriye bölgesinde gelişigüzel gezmeleriyle yerine getirdikleri devriye yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

31. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın aşamalarından olan maddi gücün araçlarından biri değildir? 

32. Aşağıdakilerden hangisi tutanakların şekil kurallarından birisidir?

33. Özel güvenlik görevlisi Ayten, stadın giriş kapısında X-Ray cihazından geçen çantanın içerisinde şüpheli paket görüntüsü elde etmiştir. Aşağıdaki müdahale yöntemlerinden hangisi yanlıştır?

I. Çantanın sahibinin kimliğini görür ve içeri girişine müsaade eder

II. Şüpheli paketi dışarı çıkarmadan çanta ile beraber güvenlik çemberine alır

III. İçinde şüpheli paket olan çantayı emanete alır ve çıkarken sahibine iade eder

IV. Çantanın sahibini muhafaza altına alır ve stada girişini engeller V. Acilen sorumlu kolluğa ve uzman ekibe haber verir

34. Özel güvenlik izni verilen yerlerde yönetici, özel güvenlik sorumlusu, kişi, kurum veya kuruluşların yetkilileri tarafından belirlenen bölgede …………………………. amacıyla yaya veya çeşitli araçlarla özel güvenlik görevlilerinin yaptığı faaliyetlere devriye denir.

Yukarıda verilen devriye tanımında yer alan boşluğu aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlamaz? 

35. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri eşkâl tarifinde belirtilmesi gereken özelliklerdendir?

I. Vücut yapısı

II. Kekemelik

III. Meslek

36. Aşağıdakilerden hangisi tren garında görev yapan özel güvenlik görevlisi Cemile’nin görev alanındaki önleyici görevlerindendir?

37.Bir sitede görev yapan özel güvenlik görevlisinin hangi durumda konuta girmesinde yasal olarak bir sakınca yoktur?

38. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanma için yanlıştır?

39. Kamu güvenliğine ve düzenine, kişinin vücut ya da hayatına yönelik olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin gözaltına veya muhafaza altına alma işleminden önce hakim kararı aranmaksızın, özgürlüğünün fiilen kısıtlanarak geçici olarak denetim altına alınmasına ne denir?

40. Özel güvenlik görevlilerinin korumakla görevli olduğu yerde meydana gelen elektrik arızası ile ilgili üst amirlerine bilgi vermek için yazdığı yazı hangisidir?

41. Kapı tipi ve el tipi metal algılama dedektörlerinin kullanımında temel maksat aşağıdakilerden hangisidir?

42.El tipi metal algılama dedektörü tarama yapılan şahsın vücuduna ne kadar mesafede tutulmalıdır?

43.I. Konveyör bandı

II. Sensör

III. Dedektör

IV. Jeneratör

Yukarıda belirtilen sistem bileşenleri aşağıdaki sistemlerden hangisine ait bileşenlerdir?

44. Kapı tipi metal dedektörü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

45. Aşağıdakilerden hangisi karanlıkta görüntü veren kameralardandır?

46. Sıcak çarpmasında hangi ilkyardım uygulaması doğrudur?

47. Çocuk ve bebekte ilkyardımcı yalnızsa 112 ne zaman aranır? 

48. Delici göğüs yaralanmalarında bilinci açık hastaya hangi pozisyon verilir?

49.Bilinci kapalı olan hastanın solunum yolunu açmak için hangi müdahale yapılmalıdır?

50. Kanama, kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik ve fışkırır tarzda akıyorsa ne çeşit bir kanamadır?

51.Erişkin bir insanda dakikadaki normal nabız sayısı kaçtır?

52. Hangisi ilkyardımın temel uygulamalarından değildir?

53.Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne isim verilir?

54. Kedi – köpek ısırmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır? 

55. Yara yerinde kanama varsa öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

56. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?

57. Yanmayı meydana getiren unsurlardan en az birinin saf dışı edilmesi olarak tanımlanan kavram nedir?

58. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme yöntemlerinden biri değildir?

59. Kullanıldığında, ortamdaki oksijen miktarını düşürüp, yanma reaksiyonunu kırarak söndürme sağlayan söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

60. Acil durum nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek, acil durum ekipleri arasındaki koordinasyon işlerini gerçekleştirmek, sayım işlerini yürütmek, gerektiğinde ilgili ulusal ve yerel kurumların müdahale ekiplerine bilgi veren ekip hangisidir?

61. Akaryakıt yangınlarının söndürülmesinde en etkili söndürme maddesi hangisidir?

62. Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden değildir?

63. Gaz kaçağının olduğu bir ortamda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

64. Narkotik maddelerin sınıflandırılmasına göre aşağıdakilerden hangisi Merkezi Sinir Sistemini Uyaranlar sınıfında yer alır?

65.TCK Madde 191/1’e göre “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, ………………………… hapis cezası ile cezalandırılır.”

Boşluğu dolduran doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir? 

66. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel ögelerinden biri değildir? 

67.İletişim uzmanlarının insan davranışları üzerinde yaptıkları gözlem ve araştırmalar neticesinde; “Bir şeyler saklama şüphelenme, özgüven düşüklüğü” davranışı aşağıdakilerden hangi ile izah edilir? 

68. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurma nedenlerinden biri değildir?

69.Birbiriyle etkileşim içinde olan, psikolojik olarak birbirlerinin farkında olan, ortak bir amaç için birleşen iki veya daha fazla kişiden oluşan topluluklardır.

Yukarıda tanımı yapılan öge iletişimde ne olarak adlandırılır? 

70. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir konuşma yapmak için yapılması gereken yöntemlerden birisi değildir?

71. Söyleneni kabul etmeme, rahatsızlık, kapalılık, kendini koruma, az dikkat ile ifade edilen iletişim hatası aşağıdakilerden hangisidir?

72. Dinleyici konuşmanın ayrıntılarına dikkat etmez, genel konu hakkında bilgi sahibi olmak onun için yeterlidir. Söylenen sözün arkasında yatan derin anlamı kaçırır. Daha çok kendi bilgisine güvenen, konuşmacının bilgisine fazla değer vermeyen dinleyici türüdür.

Yukarıda tanımlanan dinleyici türü aşağıdakilerden hangisidir?

73. Özel güvenlik görevlisi, “ben diliyle konuşma” becerisine sahip olmalıdır. Aşağıdaki tanımlardan hangisi “ben diliyle konuşma”nın tanımıdır?

74. Özel güvenlik hizmetlerinde yasal sorumluluklar gereğince özellikle genel kolluk birimleriyle gerçekleştirilen resmî yazışmalarda aşağıdakilerden hangisine uyulması gerekli değildir?

75. Vücut dili ile ilgili aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?

76. “Bir insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak.” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

77. Dil sürçmesi, kişiler arası iletişim unsurlarından hangisine örnektir?

78. Özel güvenlik görevlilerinin göz yaşartıcı gazları taşıyabilmeleri ve kullanabilmeleri için izin vermeye yetkili kişi/kurum hangisidir?

79. Aşağıdakilerden hangisi kişiler ya da gruplar arasındaki çatışma sebeplerinden değildir?

80. Aşağıdakilerden hangisi liderin grubu etkilemek ve yönlendirmek için genel olarak kullandığı usullerden değildir?

81. Çağlar, karşı karşıya kaldığı güçlüklere çabuk ve yapıcı bir çözüm bulamayan, akıl ya da fiziksel yönden bir eksiklik göstermemekle birlikte davranışları kararsız, topluma uyum güçlüğü çeken bir kişidir. Ayrıca ileri görüşlü olmadığından geleceğe ait planlar da yapamaz, kendisinde güçlü bir kişilik yapısı oluşmadığından çoğunlukla maddi ve manevi olarak destek gördüğü kişilere karşı çocukça bağımlılık hissi duymaktadır. Yukarıdaki metinde özelliklerinden bahsedilen Çağlar’ın durumu aşağıda sayılan kalabalık içindeki kişi tiplerinden hangisine uygundur?

82. Kültürel, sanatsal veya benzer amaçlarla düzenlenen gösterilerde, faaliyetin icra edildiği yerde izleyenlerin taşkınlık veya saldırılarına karşı 360 derece korunması, fiziki engeller ile desteklenen tampon bölge oluşturulması gibi koruma düzeni aşağıdakilerden hangisidir? 

83. Aşağıdakilerden hangisi kalabalık içindeki kişi tipleri arasında yer almaz? 

84. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının fonksiyonlarından birisi değildir?

85. Çatışma yönetimi; çatışan tarafların ya da çatışmanın dışındaki başka bir tarafın karşılıklı etkileşimde bulunarak çatışmayı belirli bir yönde sonuçlandırabilme girişimleri olarak tanımlanabilir.

Aşağıdakilerden hangisi çatışmayı önleme yöntemleri için söylenemez? 

86.Toplumsal olaylarda güvenlik görevlilerinin uygulayacağı başlıca müdahale ilkelerinden birisi de güvenlik görevlilerini olaylara müdahale ederken kendi kişisel tutumları ve fikri eğilimleri doğrultusunda hareket etmemeleridir. Dolayısıyla aşağıdakilerden hangisi müdahale ilkeleri için söylenemez?

87. Üniversitede görevli özel güvenlik görevlilerinin sevk ve idaresinden sorumlu ÖGG Taner’in, ikazlara rağmen dağılmayan ve rektörlük binasına girmek isteyen kalabalığın binaya yaklaşmasını ve girmesini önlemek için uygulaması gereken müdahale düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

88. Önemli kişiye karşı yapılan bir bıçaklı saldırıda 4 kişilik bir koruma ekibi tarafından aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

89. Öncü istihbarat çalışmalarında öncü istihbarat ekibinin görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

90.İstanbul İli Taksim Meydanında (kalabalığın yoğun olduğu bir meydandır) yakın koruma görevi yapan koruma görevlileri silah kullanmak zorunda kaldıklarında aşağıdaki silahlardan hangisini tercih etmelidir?

91. Aşağıdakilerden hangisi korunan önemli kişi (VIP) makam aracında bulunması gereken özelliklerden değildir? 

92. Koruma ekipleri, korunan kişinin konumuna göre basit olarak şekillendirilebileceği gibi en geniş şekilde de kurulabilmektedir. Yukarıda verilen bilgi ışığında kurulacak kapsamlı bir koruma düzeninde bulunmayan ekip aşağıdakilerden hangisidir?

93.Temel Koruma Prensipleri bir bütün olarak göz önüne alındığında; aşağıdakilerden hangisinin doğruluğu söylenemez? 

94. Amaç öldürmek değildir, kişi canlı olarak kıymetlidir, bir sığınak, istihbarat ve lojistik desteğe ihtiyaç vardır. Verilen bilgiler göz önünde bulundurulduğunda; aşağıdaki suikast metot ve yöntemlerinden hangisinin kastedildiği söylenebilir?

95. Öncü istihbarat çalışmasında, aşağıdaki ifadelerden hangisi önemli değildir?

96. Aşağıdaki maddelerden hangisi güvenlikli ikamet yerlerinde bulunması gereken özelliklerden değildir?

97. Suikastlarda en çok kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisi değildir?

98. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun hastanelerdeki temsilcisidir?

99.………… suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek yetkisi ve sorumluluğuna sahiptir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

100. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerindendir?

103. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sınav Soruları

özel güvenlik çıkmış sınav soruları sitemizde 103. dönem ögg çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. 27 nisan 2024 tarihinde yapılacak olan 108. dönem ögg sınavı ve 84. dönem ögg yenileme sınavı için hazırlanmak isteyen adaylar geçmiş dönem sınav sorularına çalışmaları tavsiye edilir. Sınav takviminde yer alan özel güvenlik sınavlarında 109. dönem özel güvenlik sınavı, 110. dönem ögg sınavı,  özel güvenlik 111. dönem sınavı ve özel güvenlik 112. dönem sınavları için kesinlikle çıkmış sorulara çalışarak başarılı olabilirsiniz. Ögg çıkmış pdf sorularını da bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Tüm ögg sınavlarının dönemlerine ait oluşturulmuş ögg çıkmış sınav soruları pdf kategorisinden telefonlarınıza indirerek çalışabilirsiniz.

Burada yer alan sorulardan 100 adet soru ögg temel eğitim sınav sorularından oluşuyor. 2024 yılında silahsız kimlik kartı almak isteyen adaylar bu soruları çözmeleri yeterli olacaktır. Silahlı ögg kimlik kartı almak isteyen adaylar için hazırlanmış olan silahlı ögg sorularını çözebilirsiniz.

103. Dönem Özel Güvenlik Sınavı Çıkmış Sorular: Kapsamlı İnceleme

103. Dönem Özel Güvenlik Sınavı 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşti ve birçok aday sınav sonuçlarını merakla bekliyor. Bu yazıda, sınava giren adaylar için 103. Dönem Özel Güvenlik Sınavı Çıkmış Soruları hakkında kapsamlı bir inceleme sunuyoruz.

Sınav Konuları:

Sınav, 5188 sayılı Özel Güvenlik Görevlileri Kanunu ve Yönetmeliği’nde yer alan temel güvenlik bilgi ve becerilerini kapsamaktadır. Aşağıda sınavda yer alan başlıca konular listelenmiştir:

 • Temel Güvenlik Kavramları: Güvenlik tanımı, güvenliğin önemi, özel güvenlik görevlilerinin görev ve yetkileri
 • Hukuk Mevzuatı: 5188 sayılı Kanun ve Yönetmeliği, Türk Ceza Kanunu’ndan ilgili maddeler, Kabahatler Kanunu’ndan ilgili maddeler
 • Fiziksel Güvenlik: Tesis ve bina güvenliği, yangın güvenliği, ilk yardım, silah kullanımı ve eğitimi
 • Kişisel Güvenlik: Kişi koruma, VIP koruma, araç koruma
 • Teknik Güvenlik: Elektronik güvenlik sistemleri, kamera ve alarm sistemleri
 • İletişim Becerileri: Etkili iletişim, rapor yazma, çatışma çözme

Sınav Formatı:

Sınav, 100 sorudan oluşan ve 100 puan üzerinden değerlendirilen bir test şeklindedir. Her sorunun 4 şıkkı vardır ve doğru cevap için 1 puan verilmektedir. Sınav süresi 120 dakikadır.

Çıkmış Soruların Önemi:

Çıkmış soruları incelemek, sınav formatı ve soru tipleri hakkında fikir edinmenizi sağlar. Aynı zamanda, eksiklerinizi belirlemenize ve sınavda daha başarılı olmanıza yardımcı olur.

Çıkmış Sorulara Nerede Bulabilirsiniz:

 • Emniyet Genel Müdürlüğü: Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesinde 103. Dönem Özel Güvenlik Sınavı’na ait A ve B kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını bulabilirsiniz.
 • Özel Güvenlik Eğitim Kurumları: Birçok özel güvenlik eğitim kurumu, kursiyerlerine çıkmış sorular ve çözümlerini sunmaktadır.
 • Yayıncılık Kuruluşları: Özel güvenlik sınavlarına yönelik çeşitli kitap ve kaynaklarda da çıkmış sorulara yer verilmektedir.

Sınavda Başarılı Olmak İçin Tavsiyeler:

 • Sınav müfredatını ve sınav formatını iyice öğrenin.
 • Konularla ilgili kitap ve kaynaklardan çalışın.
 • Çıkmış soruları inceleyerek pratik kazanın.
 • Kendinize bir çalışma programı oluşturun ve düzenli olarak çalışın.
 • Sınav öncesi bol bol dinlenin ve stresten uzak durun.

103. Dönem Özel Güvenlik Sınavı’nda başarılar dileriz!

Not: Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sınavla ilgili güncel ve resmi bilgiler için Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesini ve ilgili mevzuatı takip etmeniz önemlidir.

108. Özel Güvenlik Sınavı
27 Nisan 2024
 • ÖGG PDF ÇIKMIŞ SORULAR
  İNDİR