104. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sınav Soruları

2023 Yılı 104. DÖNEM Temel Eğitim
admin
Mart 31, 2024
237 views

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple izin verilebilir?

2. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verebileceği zararların karşılanması amacıyla özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketlerinin yaptırmak zorunda oldukları sigorta aşağıdakilerden hangisidir?

3. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin işlediği suçtan dolayı “kamu görevlisi gibi” cezalandırılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

4. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisinde ceza bir kat artırılır?

5. “Özel güvenlik görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koymak, suçun devamını önlemek, olay yerini korumak, olay yeri ile suç delillerini incelemek, şüpheliyi tespit ederek yakalamak ve yetkili genel kolluğa teslim etmekle görevli ve yetkilidir.” cümlesindeki görev ve yetkilerden hangisi yanlış olarak ifade edilmiştir?

6. Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasının yaptırılmaması halinde ceza kime verilir?

7. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerde aranan şartlardan biri değildir?

8. Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

9. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin silah bulundurma ve taşıması ile ilgili olarak doğrudur?

10. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik hizmetinin verildiği yerlerde ek önlemler aldırma yetkisi kime aittir?

11. Aşağıdakilerden hangisi Valilik tarafından yerine getirilir?

12. Aşağıda sayılan genel kolluk yetkilerinden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından da kullanılır?

13. Özel güvenlik görevlisinin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılması halinde aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır? 

14. İl özel güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz

15. Özel güvenlik görevlileri ile yöneticilerin kimlik kartlarının yenilenebilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi zorunludur?

16. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile özellikle konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler, cenaze ve düğün törenleri, hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kişilerin üstlerinin dedektörle aranması, duyarlı kapıdan geçirilmesi, eşyaların x-ray cihazı veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirilmesi ile birlikte kişilerin kontrolü amacıyla özel güvenlik görevlilerine verilen bütünleşik yetki aşağıdakilerden hangisidir?

17. Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan ateşli silahlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

18. Aşağıdakilerden hangisi, İçişleri Bakanlığı ve il valiliklerinin özel güvenlikle ilgili denetimi kapsamında değildir?

19. Verilecek özel güvenlik hizmetinin gereği, ateşli silah bulundurulması ve taşınması gerekiyorsa il özel güvenlik komisyonu aşağıda belirtilenlerden hangilerine izin verebilir?

I. Roketatar

II. Keskin nişancı tüfeği

III. Patlayıcı madde

IV. Av tüfeği

V. Uzun namlulu silah

20. Acil ve geçici haller hariç, özel güvenlik uygulaması nasıl sonlandırılır?

21. Olayın başlangıç, gelişme ve sonucunun yazıldığı bölüm tutanağın hangi bölümüdür?

22. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın aşamalarından olan maddi gücün araçlarından biridir?

23. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardan biridir?

24. Özel güvenlik görevlileri tarafından, görev alanları içerisinde meydana gelen adli bir olayla ilgili olayın faillerinin özgürlüklerinin fiilen geçici olarak kısıtlanmasına ne denir?

25. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin tutabileceği tutanaklar arasında yer alır?

26. Alışveriş merkezi girişinde görevli özel güvenlik görevlisi elektronik cihazlarla yaptığı kontrol sırasında ruhsatsız bir ateşli silaha rastladığında nasıl davranmalıdır?

27. Birbiri ardınca ve sürekli bir surette çalınan düdük sesi ile imdat istenildiğinde aşağıdaki düdük seslerinden hangisiyle karşılık verilir?

28. Eşkal tarifi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

29. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen kimyasal bulgulardan biridir?

30. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin kullandığı devriye çeşitlerinden biri değildir?

31. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktası oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

32. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı giriş noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Mehmet, görev ve yetkilerini aşağıdaki kanunlardan hangisine göre kullanmaktadır?

33. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde belirtilmesi gereken özelliklerden biri değildir?

34. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir? 

35. Aşağıdakilerden hangisi devriyelerin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?

36. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin önleme araması yapmaya yönelik olarak kullandığı teknolojik güvenlik sistemlerinden biri değildir?

37. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanları içerisinde meydana gelen adli olaylarla ilgili hazırlayacakları yakalama tutanağında belirtilmesi gereken hususlardan hangisi yanlıştır?

38. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanları içerisinde meydana gelen bir patlama sonrası yapması gereken görevleri arasında yer almaz?

39. Aşağıdakilerden hangisi, maddi delil çeşitlerinden biri değildir?

40. Araç kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Yaşar ile Salim’in hangi davranışı yetki aşımına girer?

41. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik sistem ve cihazları arasında yer almaz?

42. Kamera sistem (CCTV) operatörü olarak görev yapacak bir güvenlik görevlisinin dikkatli bir şekilde izleme yapabilmesi için aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat etmesi gerekir?

43. Aşağıdakilerden hangisi kamera türlerinden biri değildir?

44. Aşağıdakilerden hangisi biometrik geçiş sistemlerinden bir tanesi değildir?

45. X-ray cihazı ile kontrollerde röntgen ışınlarını emerek görüntü yorumlanmasında netlik göstermeyen madde aşağıdakilerden hangisidir?

46. Donmalarda ilkyardım uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

47. Yaralanmalarda ilkyardım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

48. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmalarında yapılacak ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

49. Aşağıdakilerden hangisi solunum yolu tam tıkanmış ve bilinci açık kişiye yapılması gereken ilkyardım uygulamalarından birisidir?

50.Temel yaşam desteği aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

51. Hava yolunda kısmi tıkanıklık olan bir hastaya ilkyardımda ne yapılmalıdır?

52. Hangisi vücudu oluşturan sistemlerden birisi değildir?

53. Hasta/Yaralının ilk değerlendirilmesinde ilk önce aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?

54. 112’nin aranması sırasında yapılması yanlış olan hangisidir?

55. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın tanımıdır?

56. Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden değildir?

57. A sınıfı yangınlar yangın sınıfları içerisinde hangi adı alırlar?

58. Günlük yaşantımızda türlü alanlarda kullandığımız benzin, mazot, gazyağı vb. ürünlerin en ideal söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

59. Alüminyum, magnezyum, titanyum gibi hafif metallerin yangınlarında aşağıdaki söndürme maddelerinden hangisi kesinlikle kullanılmaz?

60. Yanan cisimlerden koparak, dağılan parçacıklardan meydana gelen yangın etkeni nedir?

61. Metallerin paslanma olayı hangi yanma çeşidine örnek olarak verilir?

62. Aşağıdaki şıkların hangisinde yanma üçgenini oluşturan elemanlar doğru olarak verilmiştir?

63. Yangının oluşum safhaları aşağıdaki şıkların hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

64. Narkotik maddelerin sınıflandırılmasına göre aşağıdakilerden hangisi Merkezi Sinir Sistemini Uyuşturanlar (Yavaşlatan) sınıfında yer alır?

65. Aşağıdakilerden hangisi Metamfetamin narkotik maddesinin sokak jargonudur? 

66. Sözsüz iletişimde; baş, el, kol, ayak ve bedenin duruşu ile verilen mesaj ne ile ifade edilir?

67. Zor insanlarla iletişim kurabilmek için üç temel iletişim becerisi vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu iletişim becerilerinden birisidir?

68. “Dünyayı karşıdaki kişinin gözünden görebilme” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

69. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin özelliklerinden değildir?

70. Aşağıdakilerden hangisi empatinin faydalarından biri değildir?

71. Aşağıdakilerden hangisi ikna edici konuşmanın öğelerinden biri değildir?

72. Moral ve motivasyonu yükseltmek için işverenin personele yapması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir?

73. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden birisi değildir?

74. Karşısındakini dinler gibi görünüp aslında onu duymayan, başka şeyler düşünmekle meşgul olan kişi aşağıdaki dinleme biçimlerinden hangisini sergilemektedir? 

75. Aşağıdakilerden hangisi içsel motivasyona örnektir? 

76. İletişim sürecinin temel ögelerinden biri; iletişimi başlatandır. Bilgi, duygu, düşünce, fikir, tutum, davranışlar ve becerileri kapsayan ögeye ne ad verilir?

77. Aşağıdakilerden hangisi bir iletişim engeli değildir?

78. Aşağıdakilerden hangisi kişi, grup ya da topluluklar arası çatışmaları önleme yöntemlerinden biri değildir?

79. Aşağıdakilerden hangisi yasadışı toplulukların güvenlik güçlerinin engellemelerini aşabilmek için kullandıkları taktiklerden değildir?

80.Topluluğu takip eden güvenlik görevlilerinin üzerine topluluk içerisinden yabancı maddeler atılmaya başlanmıştır. Atılan bu maddelerden korunmak isteyen güvenlik görevlilerinin hangi düzene geçmesi gerekir?

81. Cop ve güvenlik görevlilerinin cop kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

82. Özel güvenlik görevlisi Ahmet üniversitede toplumsal olaya müdahale edecek olan özel güvenlik görevlilerinin sorumlusudur.

Aşağıdakilerden hangisi Ahmet’in görevi esnasında dikkat etmesi ve uygulaması gereken ilkelerden biri değildir?

83. Pazarda alışveriş yapan insanların oluşturduğu kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?

84. Aşağıdakilerden hangisi kişiler ya da gruplar arasındaki çatışma sebeplerinden biri değildir?

85.Toplumsal olaylarda topluluklar amaçlarına ulaşmak için değişik eylemler yaparlar.

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri bu eylem biçimlerindendir?

I. Onur kırıcı davranışlar ve tahrik

II. Barikat kurmak

III. İşyeri ve araçlara saldırmak

86. Kalabalık içerisinde kişi tipleri bulunmaktadır. Bu tiplerden birisi de; “Bir örgüte girerek veya bir mitinge bir gösteriye sızarak örgüt üyelerini veya gösteriye katılanları suç sayılan bir eyleme davranışa iten kişidir. Bu kişi eylemlerin yönlendirilmesi konusunda uzmanlaşmış elemanlardır. Bunlar önceden çok ince hesaplar yaparlar. Bir eylemin nasıl başlayacağı, hangi söylentilerin yayılacağı, topluluğun ne yana ne düşünceyle sevk edileceği gibi konuların planını yapar ve uygularlar.” şeklinde açıklanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi açıklaması yapılan tiptir? 

87. ”Şehir dışındaki üniversite kampüs meydanında yönetimin uygulamalarını protesto etmek amacıyla bir grup öğrenci tarafından kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşü eylemi başlatılmıştır. Eylemciler bu kanunsuz eyleme katılmayan diğer öğrencilere ve çevreye zarar verebilecek duruma gelmiş, ancak üniversite rektörü olaya müdahale edebilecek yeteri kadar özel güvenlik görevlisi bulunduğu gerekçesiyle henüz kolluğun kampüs içerisine girmesine izin vermemiştir.”

Bu eylemin kontrol altına alınması ve eylemcilerin çevreye daha fazla zarar vermemesi için olaya müdahale etmeyi planlayan özel güvenlik amirinin aşağıdaki hangi davranışı yapması yanlış olur? 

88. Konvoy güzergâhındaki güzergah analizi aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

89. I. Gidilecek mahalli makul bir süre önceden incelemek

II. Program yerinin krokilerini çıkarmak

III. Konvoy ve koruma düzenini belirlemek

Bir koruma personeli yukarıdaki işlemleri gerçekleştiriyorsa aşağıdakilerden hangisinden bahsedilir?

90. Bir insanlık suçu, zulüm ve vahşet olan ve hiçbir gerekçe ile meşru kılınamayan intihar saldırılarının nedenleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

91. Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?

92. Aşağıdakilerden hangisi koruma görevlisinin dikkat edeceği hususlardan değildir?

93. Aşağıdaki tanımlardan hangisi iç çemberi (halka) ifade etmez?

94. Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma düzenlerinde dikkat edilecek hususlardan değildir?

95. Kişisel fiziki güvenlik önlemleri, can ve mal güvenliğimize yönelik tehlike ve saldırılara karşı aldığımız maddi ve teknolojik tedbirlerdir. Bu tedbirler tehlikeleri önceden algılayacak ve erken müdahale sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlere örnek değildir?

96. Aşağıdakilerden hangisi kişi korumanın amaçlarından değildir?

97. Genel kolluk - özel güvenlik ilişkileri açısından aşağıdaki seçeneklerden hangisi en doğru uygulamadır? 

98. Spor müsabakalarında, müsabakanın yapılacağı alana girişlerde genel kolluk tarafından veya genel kolluğun denetim ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından üst araması yapılması için kimin izni gerekir?

99. Havalimanında görev yapan özel güvenlik görevlisi Ergün, şüpheli bir paket bulduğunda/gördüğünde ilk hareket tarzı ne olmalıdır?

100.Genel kolluk ile özel güvenlik görevlileri ilişkilerinde suçun önlenmesi bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

104. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sınav Soruları

özel güvenlik çıkmış sınav soruları sitemizde 104. dönem özel güvenlik sınav soruları yer alıyor. toplam 100 sorudan oluşan online testimizi çözerek ögg sınavlarında başarılı olabilirsiniz. Sitemizde özel güvenlik sınavlarından binlerce soru bulunuyor. Yer alan sorulara çalışmanız sizlere %100 başarı imkanı sağlayacaktır. 2024 yılı ögg sınavı ve 27 nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek olan 108. dönem özel güvenlik sınavı ve 84. dönem özel güvenlik yenileme sınavına hazırlık için sitemizde ki tüm soruları çözebilirsiniz. Burada ki sorular temel eğitim sorularıdır. Silahlı özel güvenlik kimlik kartı almak için burada ki soruların haricinde silah sorularını da çözmeniz gerekecektir. Ögg silahsız kimlik kartı için sadece temel eğitim sorularından sorumludurlar bu yüzden silah sorularını çözmeyeceklerdir. ögg sınavlarından silahsız kimlik kartı almak isteyenler 100 sorudan sorumlu olup en fazla 125 dakika sürede yapmaları gerekecektir.

104. Dönem Özel Güvenlik Sınavı Çıkmış Sorular: Sınavı Geçmek için İpuçları

 1. Dönem Özel Güvenlik Sınavı’na mı hazırlanıyorsunuz? Sınavda hangi sorularla karşılaşacağınızı merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz! Bu makalede, 104. Dönem Özel Güvenlik Sınavı’nda çıkan soruları ve sınavı geçmek için ipuçlarını inceleyeceğiz.

Sınavda Çıkan Sorular:

 1. Dönem Özel Güvenlik Sınavı’nda üç ana bölümden soru sorulmaktadır:
 • Genel Bilgiler: Bu bölümde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Milli Kültürü, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve yönetmelikleri ile ilgili sorular yer alır.
 • Mesleki Bilgiler: Bu bölümde özel güvenlik görevlilerinin görev ve yetkileri, silah kullanma ve taşıma, ilk yardım, yangınla mücadele, fiziki koruma ve güvenlik gibi konularda sorular yer alır.
 • Yabancı Dil: Bu bölümde İngilizce veya Almanca dillerinden birinden 20 soru sorulmaktadır.

Sınavı Geçmek için İpuçları:

 • Sınav müfredatını ve formatını iyice öğrenin.
 • Konuyla ilgili güncel kitap ve kaynaklardan çalışın.
 • Çıkmış sınav sorularını çözerek kendinizi test edin.
 • Zaman tutarak deneme sınavları çözün.
 • Sınavda sakin ve stressiz kalmaya çalışın.
 • Soruları dikkatlice okuyun ve doğru anladığınızdan emin olun.
 • Bilmediğiniz sorulara fazla zaman harcamayın.
 • Cevaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın.

Çıkmış Sınav Sorularına Nereden Ulaşabilirsiniz?

 1. Dönem Özel Güvenlik Sınavı’nda çıkan sorulara aşağıdaki kaynaklardan ulaşabilirsiniz:
 • Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi: https://www.egm.gov.tr/
 • Özel güvenlik kurslarının web siteleri ve kitapçıkları
 • Çevrimiçi eğitim platformları
 • Kitapçılar

 

108. Özel Güvenlik Sınavı
27 Nisan 2024
 • ÖGG PDF ÇIKMIŞ SORULAR
  İNDİR