105. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sınav Soruları

2023 Yılı 105. DÖNEM Temel Eğitim
admin
Mart 25, 2024
271 views

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi faaliyet izni için doğrudur?

2. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin sahip olduğu yetkilerden birisidir? 

3. Özel güvenlik görevlisinin, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılmasının yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?

4. “Zor kullanma ve ………… yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla ……….. bildirilir; yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.” cümlesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

5. Kişilerin silahlı özel güvenlik görevlileri tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik biriminin kurulması veya güvenlik hizmetinin özel güvenlik şirketlerine gördürülmesi için verilen izin aşağıdakilerden hangisidir?

6. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetini, özel güvenlik şirketinden hizmet satın alan kuruluşun yükümlülüğündedir?

7. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un üçüncü maddesine göre “Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, ………… aranmaksızın, valilik tarafından özel güvenlik izni verilebilir.” cümlesindeki noktalı yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

8. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, aşağıdaki durumlardan hangisinde özel güvenlik görevlisi yakalama yetkisini kullanamaz?

9. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da öngörülen idari para veya yaptırım gerektiren fiillere ceza vermeye yetkilidir?

10. Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin yükümlülüklerinden birisi değildir?

11. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, özel güvenlik görevlisi aşağıdaki kanunlardan hangilerine göre zor kullanabilir?

I. Borçlar Kanunu

II. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

III. Türk Ticaret Kanunu

IV. Türk Ceza Kanunu

V. Türk Medeni Kanunu

12. Aşağıdakilerden hangisi alarm izleme merkezleri için doğrudur?

13.İl özel güvenlik komisyonu özel güvenlik hizmetinde kullanılmak üzere ateşli silah kullanılmasına izin verirken aşağıdakilerden hangisine karar vermez

14. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik birimi için doğru değildir?

15. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanını genişletme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

16. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te özel güvenlik hizmetinde kullanılacak ateşli silahlar için il özel güvenlik komisyonunun izin verdiği fişek miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

17. Aşağıdaki durumlardan hangisinde özel güvenlik görevlisi görev alanı dışına çıkmış sayılır? 

18.İl Özel Güvenlik Komisyonunun başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

19. Risk analizi aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?

20. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Sevgi ile Ayşe aşağıdaki yetkilerden hangisini kullanamaz?

I-Yakalama

II-Olay yerini koruma

III-Zor kullanma

IV-Emanete alma

V-Olay yerini inceleme

21. Aşağıdakilerden hangisi risk analizi ve güvenlik planlaması yapılırken dikkat edilecek kriterlerin tamamını kapsar?

22. Özel güvenlik görevlileri Murat ve Ayhan devriye görevi esnasında hangi durumda konuta giremez?

23. Aşağıdakilerden hangisi spor müsabakalarında görevli özel güvenlik görevlisinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında yer almaz?

24. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet’in yapması gereken davranışlardan biri değildir?

25. Özel güvenlik görevlisi Halim, görev yerinde bir kadının darp edildiğini görmüştür. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

26. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde bulunan kimyasal bulgu çeşitlerinden biridir?

27. Olay yerinin korunmasına ilişkin alınan tedbirlerde aşağıdakilerden hangisi usule ve mevzuata uygundur?

28. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli şahıs tespitinde dikkat edilecek hususlardan değildir?

29. Aşağıdakilerden hangisi şahıs üst arama yöntemlerinden biri değildir?

30. Aşağıdakilerden hangisi/ hangileri zor kullanmanın şartlarındandır?

I. Güç kullanma kanuna uygun olmalıdır

II. Güç kullanmaya mecbur kalınmalıdır

III. Güç kullanma tedbirleriyle olay arasında bir denge olmalıdır

31. Görev yerinde, kimliği yakasına takılı vaziyette görev yapan özel güvenlik görevlisi Atilla, şüpheli bir paket görmüştür ve paniğe kapılmadan derhal genel kolluğa bilgi vermiştir. Paketin etrafında en az 100 metre mesafede emniyet şeridi çekmek suretiyle güvenli alan sağlamıştır. Şüpheli pakete kişilerin veya basın mensuplarının yaklaşmasına müsaade etmemiştir. İkinci bir bomba ihtimaline karşı çevrede gerekli kontrolleri yapmıştır. Şüpheli paketi patlaması halinde en az zarar verecek yere götürmüştür.

Yukarıda anlatılan senaryoda özel güvenlik görevlisi Atilla’nın davranışlarından hangisi yanlıştır?

32. Aşağıdakilerden hangisi ziyaretçi kontrolü için doğru değildir?

33. Aşağıdakilerden hangisi not alırken yapılmaması gereken hususlardan birisidir?

34.Tutanaklar ilgili hangi ifade doğrudur?

35. Raporlarla ilgili hangi ifade yanlıştır?

36. Aşağılardan hangisi olay yerinde elde edilen biyolojik bulgudur?

37. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi devriyesinin kullanacağı teçhizat ve malzemelerden birisi olamaz?

38. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanları içerisinde hangi tür arama yapmaları uygun değildir?

39. Kamera sistemi uygulamasında kameraya karşıdan gelecek bir ışığın görüntüyü bozmaması için kamerada aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmalıdır?

40.Bireyin fiziksel ve davranışsal karakteristik özelliklerini tanıyarak geçiş kontrolüne izin veren sistemlere …………denir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?

41. Aşağıdakilerden hangisi EDS sistemini tanımlar?

42. 5188 sayılı Kanun’un 7. maddesine göre özel güvenlik görevlisinin kişileri duyarlı kapıdan geçirme ve eşyaları XRay cihazından geçirme faaliyetlerine ne denir?

43. Monitörde yer alan bagaj görüntüsünün kenar çizgileri daha belirgin ve görüntüdeki cismin daha kolay tanınmasını sağlayan kontrol panelinde yer alan tuş aşağıdakilerden hangisidir?

44. Aşağıdakilerden hangisinde temel ilk yardım uygulamaları doğru olarak verilmiştir?

45. Yaralının yarı yüzükoyun-yan yatırıldığı pozisyona ne isim verilir?

46. Vücuda gerekli gaz alışverişini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan sistem hangisidir?

47. Solunum yolu tam tıkanmış bilinci açık hasta/yaralıya aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?

48.Erişkin bir insanın dakikadaki solunum sayısı normalde ne kadardır?

49. Hayat kurtarma zincirinin birinci halkası hangisidir?

50. Suda boğulmalarda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

51. Aşağıdakilerden hangisi akrep sokmasında yapılmaz?

52. Hangi durumda yaralı kaza yapan araçtan çıkartılır?

53. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılacak uygulamalardan biri değildir?

54. Orman yangınlarında kullanılan ve tekrar tutuşmayı engelleyen söndürme maddesi hangisidir? 

55. Yanabilen gazların oluşturduğu yangınlar, yangın sınıfları içerisinde hangi harf ile sembolize edilir?

56. Ortamdaki oksijen miktarını düşürerek yapılan söndürme işleminde uygulanan söndürme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

57.Bulunduğu bölgede duman oluşumu, alev oluşumu, ani ısı değişiklikleri gibi değişiklikleri algılayan cihazlara ne denir? 

58. Standartlara uygun yangın söndürme cihazlarında, tüpün içerisinde bulunan itici gazın basıncını gösteren, manometrenin ibresi hangi boyalı bölgede olmalıdır?

59.Ekonomik, fiziksel ve sosyal kayıplar doğuran doğa, insan ve teknoloji kaynaklı olaylara ne denir?

60. Yanmayı meydana getiren unsurlar aşağıdakilerden hangisidir?

61.Isı, ışık, korlaşma ve alev görülmeyen yanma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

62. Narkotik maddelerin sınıflandırılmasına göre aşağıdakilerden hangisi “Merkezi Sinir Sistemini Uyaranlar” sınıfında yer alır?

63. Aşağıdakilerden hangisi madde kullanımının fiziksel belirtilerinden birisidir?

64. Aşağıdakilerden hangisi motivasyonu etkileyen faktörlerden birisi değildir?

65. Depresyon, kaygı, endişe, gerginlik, saldırganlık stresin en net bir şekilde ortaya çıkan belirtileridir. Bu durum stresin belirtilerinden hangi belirtiyle izah edilir?

66.Başarılı bir özel güvenlik görevlisi kurumuna gelen kişi ile kurduğu ilk temas anında özellikle aşağıdaki noktalardan hangisine önem vermelidir?

67.İletişimde bireyler karşısındakine aşağıdakilerden hangisi/hangileri nedeniyle “hayır” diyemez?

I) Diğer insanları incitme korkusu

II) Terk edilme ve ayrılma korkusu

III)Cezalandırılma korkusu

IV)Mahcup duruma düşürülme korkusu

68. Aşağıdakilerden hangisi farklı kültürlere mensup kişilerle sağlıklı iletişim kurabilmeyi sağlayan hususlardan değildir?

69. Çalışma yaşamında iş arkadaşlarıyla veya müşterilerle kurulan ilişkilerde en sağlıklı iletişim hangi benlik durumları arasında olan iletişimdir?

70.Bir mesajın birden fazla iletişim kanalı kullanılarak iletilmesinin aşağıdakilerden hangisine faydası vardır?

71.Bir özel güvenlik noktasına başvuran kişinin hangi davranışları, kuşku yaratıcı bir art niyet taşır?

72.Empatik dinleme tekniği aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılmaz?

73. Özel Güvenlik Görevlisi Sezer, Arena Spor Salonundaki arama ve koruma görevi ile ilgili olarak Güvenlik Amiri Cengiz’den aldığı talimatları Amirinin ses tonunun yetersizliğinden dolayı net bir biçimde anlayamadığını ve bundan dolayı görevini tam anlamıyla ifade edemediğini kendisine ifade etmiştir. Yukarıda anlatılan durum iletişim süreçlerinden hangisini tanımlamaktadır?

74.İletişimde yapılan hatalardan bir tanesi de; sinirli gözükme ve güvensizlik duygusu sergilemedir.

Bu ifade aşağıdaki iletişim hatalarından hangisi ile ifade edilir? 

75. Kişiler arasındaki mesafenin iletişimde yeri ve önemi büyüktür; Bu bağlamda kalabalık bir gruba hitap ettiğimiz, paylaştığımız bölgedir. Tanımadığımız kişilerle aramızdaki uyguladığımız mesafeye ne ad verilir?

76. Direnme engellenemez ise cop kullanma yetkisinde, ikinci aşama olarak devreye giren, reaksiyon eli açık olarak ileri uzanırken “Dur! Kal Orda! Çekil Geri! Bırak Elindekini! Kaldır Ellerini vs.” komutlar verilerek cop kullanılan, el omuz yanına alınan copla duruş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

77. Aşağıdakilerden hangisi kalabalıklarda paniğin sebeplerinden biri değildir?

78. Aşağıdakilerden hangisi çatışma nedenidir?

79. Üniversitedeki yasadışı kalabalığa müdahale eden özel güvenlik görevlilerinin, kalabalığı bölmek, yanlara doğru dağıtmak ve kalabalık içerisinde yol açmak için hangi müdahale düzenini uygulaması gerekir?

80.Belirlenen bir amaca, hedefe ulaşabilmek için takip edilecek yol, usul ve bu yolda karşılaşılabilecek engellerin ortadan kaldırılması için önceden hazırlanmış gerekli, plan, program ve yöntemlere ne ad verilir?

81. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal eylem taktikleri arasında yer almaz?

82. “Grubun veya kişinin güvenlik görevlisine uzanabileceği ve fiziksel olarak dokunabileceği ve/veya herhangi bir şekilde zarar verebileceği iki metrenin altında olan ara bölgeye ____________ denir.” Boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

83. Kalabalıkları organizasyon bakımından da sınıflandırabiliriz. Buna göre; özel güvenlik görevlisi Ahmet’in görev yaptığı banka şubesi önündeki pazaryerinde alışveriş yapanların oluşturduğu kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?

84. Görev alanında zor kullanma şartlarının oluşması sonucu copunu kullanmak zorunda kalan özel güvenlik görevlisi Caner, kendisine saldıran ve elinde herhangi bir saldırı aleti bulunmayan şahsın vücudunun hangi bölgesine vurmamalıdır?

85. Aşağıdakilerden hangisi kişi, grup ya da topluluklar arası çatışmaları önleme yöntemlerinden biri değildir?

86. Terörist faaliyetin eyleme dönüşmesinde belirli safhaları olur. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu safhalardan biri değildir?

87. Önemli kişinin (VIP) bulunduğu aracın dışında başka bir araçla yapılan koruma düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

88. Kişi koruma hizmetinde kullanılan silahlara ait “Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi” kaç yılda bir değiştirilmelidir?

89. Aşağıdakilerden hangisi, öncü istihbarat çalışması yapılan alanlardan değildir?

90. Önemli kişinin (VIP) her türlü ulaşım aracındayken (Otomobil, Otobüs, Uçak, Tren, Gemi, Helikopter vb.) yapılan koruma hizmetine ne ad verilir?

91. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu güvenliğin ilkelerine uygun değildir?

92. Aşağıdakilerden hangisi, acil durumlarda önemli kişinin (VIP) kullanabileceği güvenli yerlerden biri değildir?

93. Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarından değildir?

94. Aşağıdakilerden hangisi “Koruma Görevinin Aşamaları” arasında sayılamaz?

95. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun yetkilerinden değildir?

96. Aşağıdaki şıklardan hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?

97. Genel kolluk kuvvetlerinden olan Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları hangi kanunla düzenlenmiştir? 

98. Aşağıdaki projelerden hangisi Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca hazırlanan projelerden değildir? 

99. Özel güvenlik sınav talimatı hangi birim tarafından yayımlanır?

100. Meydana gelen olayların özel güvenlik görevlileri tarafından doğrudan genel kolluğa bildirilmesini sağlanması amacıyla Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hazırlatılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

özel güvenlik çıkmış sınav soruları sitesinden 2024 yılı sınava girecek olan adaylar için online testi çözebilirsiniz. Bu ögg online testimizde 105. dönem sınav soruları yer alıyor. Temel eğitim sınav sorularından 100 adet soruyu hem silahlı güvenlik kimlik kartı alacak olan adaylar hem de silahsız özel güvenlik kimlik kartı alacak olan adayların başarılı olması gerekiyor. Özel güvenlik kimlik kartını yenilemek isteyen adaylarından bu sorular içerisinden karşılarına çıkacaktır. En kapsamlı bir internet sitesi olan ozelguvenlikcikmissorular.com sitesinde yer alan tüm içerikler sizlerin kimlik sahibi olmanıza yetecek kadar bilgiler bulunuyor.

105. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sınav Soruları: Sınavda Başarının Anahtarı

Özel Güvenlik Görevlisi olmak için 105. Dönem Özel Güvenlik Sınavı‘nda başarılı olmanız gerekiyor. Bu sınavda, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, İlk Yardım, Yangın Güvenliği, Güvenlik ve Koruma Teknikleri gibi konularda bilginiz test edilecek.

Sınavda başarılı olma şansınızı artırmak için geçmiş dönemlerde çıkan soruları incelemeniz çok önemlidir. 105. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sınav Soruları’nı inceleyerek hem sınav formatı hakkında bilgi edinebilir hem de hangi konularda daha fazla çalışmanız gerektiğini belirleyebilirsiniz.

105. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sınav Soruları’nı Nerede Bulabilirsiniz?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün web sitesi: https://www.egm.gov.tr/ adresinde 105. Dönem ve önceki dönemlere ait tüm sınav soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını bulabilirsiniz.
Özel Güvenlik kursları: Birçok özel güvenlik kursu, 105. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sınav Soruları’nı içeren kurs materyalleri ve deneme sınavları sunmaktadır.
Yayınevleri: Bazı yayınevleri, 105. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sınav Soruları’nı içeren kitaplar ve online kaynaklar hazırlamıştır.

105. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sınav Soruları’nı Çalışırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Soruları dikkatlice okuyun ve ne sorduğunu anladığınızdan emin olun.
Her sorunun birden fazla cevabı olabilir, doğru cevabı bulmak için tüm seçenekleri dikkatlice değerlendirin.
Zaman tutarak çalışın, sınavda zaman yönetimi çok önemlidir.
Çalışırken notlar alın, bu notlar sınav öncesi tekrar yapmanız için size yardımcı olacaktır.
Yanlış cevapladığınız soruları tekrar inceleyin ve neden yanlış cevapladığınızı anlamaya çalışın.
105. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sınav Soruları’nı incelemek, sınavda başarılı olma şansınızı önemli ölçüde artıracaktır. Bu soruları dikkatlice çalışarak ve sınav formatına alıştırarak sınavda daha rahat hissedecek ve daha iyi performans gösterebileceksiniz.

Başarılar dileriz! 

108. Özel Güvenlik Sınavı
27 Nisan 2024
  • ÖGG PDF ÇIKMIŞ SORULAR
    İNDİR