107. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sınav Soruları

2024 Yılı 107. Dönem Temel Eğitim
admin
Mart 21, 2024
594 views

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan biri değildir?

2. Banka şubesinde silahlı olarak görev yapmakta olan özel güvenlik görevlisi Mustafa, hangi hallerde bankaya ait görev silahını evinde bulundurabilir?

3. Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi vardır?

4. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonu için doğru değildir?

5. Alışveriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olan Mehmet, çalışmış olduğu şirketten iş sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini, yani işten çıkarıldığını öğrenir. İş sözleşmesi feshedilen Mehmet fesih bildiriminde geçerli bir sebep olmadığı veya gösterilmediği iddiası ile fesih bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurabilir. Anlaşmaya varılamaması halinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 2 hafta içerisinde …… dava açabilir.

Buna göre boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

6. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden sayılmamıştır?

7. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da sayılan, adli suçlar ve idari para cezası/yaptırımı gerektiren fiiller arasında yer almaz?

8. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev alanında ateşli silah taşıyacak özel güvenlik görevlilerinde, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte belirtilen şartların aranması nedeniyle silahlı özel güvenlik kimlik kartı verilebilmesi için kişinin kaç yaşını doldurmuş olması gerekmektedir? 

9. Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonu üyelerinden değildir?

10. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketinin ateşli silah alması ve bulundurmasına izin verilebilmesine yönelik istisnadır?

11. Özel güvenlik hizmeti almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar özel güvenlik izni almak zorundadır. Özel güvenlik izin başvurusunda aşağıdakilerden hangisinin belirtilmesi gerekmez?

12. Aşağıdaki durumlardan hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da belirtilen özel güvenlik görevlisi olmak için engel hallerden biri değildir?

13.Bıçakla yaralama olayı ile karşılaşan özel güvenlik görevlilerinin aşağıdakilerden hangisini yapması uygun değildir?

14. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 8. maddesinde belirtilen silah bulundurma ve taşıma yetkisine göre özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisinde silahlı görev yapabilir?

15. Aşağıdaki yerlerin hangisinde, özel güvenlik görevlilerinin el ile üst arama yetkisi yasa ile düzenlenmiştir?

16. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da sayılan adli suçlar ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısından alacağı talimata göre adli soruşturma yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

17. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesindeki hedeflenen amaç aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? 

18. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerine görev yaptıkları alanlarda yangın, deprem gibi tabii afet ve imdat istenmesi durumlarında tanınan yetkidir?

19. Aşağıdakilerden hangisi havalimanında çalışan özel güvenlik görevlisi Ali’nin görevi değildir?

20.Belediye girişi kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Emre, görevi yerine getirirken aşağıdakilerden hangisini yapması uygun değildir? 

21. Devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Emre ve Oğuz, yol kenarında şüpheli bir paket ile karşılaştıklarındaki hareket tarzı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 

22. Yazının bir tutanak olduğu, taraflara okunduğu ve okutulduğu, doğruluğunun anlaşılması üzerine, birlikte imza altına alındığı hususlarının yer aldığı bölüm tutanağın hangi bölümüdür?

23. Aşağıdakilerden hangisi risk analizi ve güvenlik planlaması yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

24. AVM kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Mehmet, kapı dedektöründen geçen ziyaretçiden sinyal gelmesi üzerine yapmış olduğu kontrolde, şahsın taşıma ruhsatlı silahı bulunduğunu öğrenir. Bu olayda, özel güvenlik görevlisi Mehmet’in yapması gereken doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir? 

25. Özel güvenlik görevlileri Alper ve Seçkin’in devriye görevine çıkmadan önce aşağıdaki teçhizatlardan hangisini yanlarına almalarına gerek yoktur?

26. Aşağıdakilerden hangisi kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili düzenlemelerden biridir? 

27. Özel güvenlik görevlileri Elif ve Murat bir AVM’de bıçakla yaralamalı bir olaya müdahale etmişlerdir. Müdahale sürecinde hangi eylem ve işlemleri doğru değildir?

28. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktalarında dikkate alınması gereken hususlar arasında yer almaz? 

29. Aşağıdakilerden hangisi kamera izleme odası (CCTV Odası) görevlilerinin yapması gereken davranışlar arasında yer almaz?

30. 6222 sayılı Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun hükümleri doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görevlerinden biri değildir?

31. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Akın ile Bekir’in hangi davranışı yanlıştır?

32. Aşağıdakilerden hangisi güç kullanmanın temel şartlarındandır?

I.Güç kullanmaya mecbur kalınmalıdır

II.Güç kullanma ani, kararlı ve sürekli olmalıdır

III.Güç kullanma tedbirleriyle olay arasında bir denge olmalıdır

IV.Güç kullanma kanuna uygun olmalıdır

V.Güç, ancak silah veya teçhizatla kullanılmalıdır

33. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin telsiz kullanırken dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?

34.Etkili bir koruma ve güvenlik hizmeti sunulabilmesi için kontrol noktaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

35. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Gamze ve Ayşe’nin dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir? 

36. AVM’de görevli özel güvenlik görevlisi Emin’in görevi ile aşağıdakilerden hangisi bağdaşır?

37. Aşağıdakilerden hangisinde kontrol noktalarının amacı tam olarak ifade edilmiştir?

38. Aşağıdakilerden hangisi AVM’de devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlisi Murat’ın görevi ile bağdaşır?

39. X-Ray cihazından geçen maddelerin ekran üzerinde göründükleri renklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

I-İnorganik maddeler/Mavi tonları

II-Organik maddeler/Turuncu - kahve tonları

III-Karışık malzemeler/Yeşil

IV-Kurşun ve Kristaller/Pembe

40. “Biometrik kontrollü geçiş sistemi” ne demektir?  

41. Aşağıdakilerden hangisi, yabancı maddelerin ve istenmeyen kişilerin girişini engelleyecek fiziki güvenlik sistemlerinden değildir? 

42.El dedektörü ile yapılan kontrolde, el dedektörünün incelenecek bölge ile mesafesi ne kadar olmalıdır?

43. Yüksek güvenlik gerektiren hassas noktalar için tasarlanmış olup, insanlar için kaçak giriş çıkışları imkansız hale getirmektedir. Yukarıda verilen açıklama aşağıda belirtilen güvenlik sistemlerinden hangisine aittir?

44. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından birisi değildir? 

45. Kerem Bey evinin çatı inşaatında çalışırken ayağı kayar ve 2 metre yükseklikten beton zemine düşer, o sırada üzerine bir odun parçası düşer ve göğüs sağ tarafına saplanır. İnşaatta birlikte çalıştığı arkadaşlarının Kerem Beye yaklaşımları nasıl olmalıdır? 

46. Hayvan ısırmalarında ilkyardım uygulamalarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

47. Çocuk hasta/yaralıda yapılan Temel Yaşam Desteği uygulaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

48. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcıda bulunması gereken özelliklerden değildir?

49. Aşağıdakilerden hangisi kaza yapmış bir aracın yanına gelindiğinde ilk yapılması gerekenlerden biridir?

50. Şok halindeki bir hasta/yaralıya aşağıdaki ilkyardım uygulamalarında hangisi yapılmaz? 

51. Aşağıdaki durumlardan hangisinde rentek manevrası kullanılır?

52. Özellikle bilinç kaybı olanlarda ………………… geri kaçarak solunum yolunu tıkayabilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

53. Aşağıdakilerden hangisi ısı ile oluşan yanıklarda yapılan yanlış bir uygulamadır?

54.Bina içindeki kişilerin, yakındaki küçük bir yangını kontrol etmek ve söndürmek için, bina içine tesis edilen sabit bir tesisatı ifade eder. Tanıma göre hangi yangın güvenlik tedbiri açıklanmıştır?

55. Yangın yerinde canlıları ve itfaiyecileri tehdit eden çeşitli tehlikeler vardır. Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki bu tehlikeler arasında yer almaz?

56. Demirin paslanması hangi yanma çeşidine örnek olarak verilir?

57. Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye Teşkilatının görevlerinden değildir?

58. Yangın sebebiyle rahatsızlanan ve yaralanan kişilere ilk müdahaleyi yapan acil durum ekibi aşağıdakilerden hangisidir?

59.Benzin, mazot vb. akaryakıt yangınlarında aşağıdaki söndürücülerden hangisi kesinlikle kullanılmaz? 

60. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme yöntemlerinden biri değildir? 

61. Hayati tehlikesi bulunan, kendi başına kurtulamayan mahsur kalmış kazazedenin bulunduğu yerden güvenli bir yere alınmasına ne denir? 

62. Aşağıdakilerden hangisi hayal gösteren (halusinojen) sentetik uyuşturuculardandır?

63. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucuya başlama nedenlerinden birisi değildir?

64.Bir özel güvenlik görevlisi küçük gruplarla görüşürken aşağıdaki durumlardan hangisine önem vermelidir?

65.Bir özel güvenlik hizmeti veren grubun başarısında aşağıdaki iletişim unsurlarından en önemlisi hangisidir?

66.Bireyin karşısındaki kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına iletişimde ne ad verilir?

67. Özel güvenlik görevlisi Leyla’nın görevli olduğu resim galerisine gelen ziyaretçileri nazik, kibar bir şekilde ve güler yüzle karşılayarak görevini ifa etmesi gelen ziyaretçiler üzerinde olumlu etkiler bırakmaktadır.

Yukarıda anlatılan olayda özel güvenlik görevlisi Leyla’nın hangi iletişim türünde başarılı olduğu söylenebilir?

68. Özel güvenlik görevlisi kişilerin, görev alanı girişinde kimlik göstermeyi kabul etmemesi halinde kişinin görev alanına girmesine izin verilmeyeceğini nasıl ifade etmelidir?

69.İyi ve etkili bir iletişimde eleştiri aşağıdakilerden hangisi/hangileri biçiminde yapılmalıdır?

I) Eleştiri kişiliğe değil davranışa yapılır

II) Eleştiri mümkün olan en kısa zamanda yapılmalıdır

III)Başkalarının yanında eleştiri yapılmaz

IV)Kişinin eski olumsuz davranışlarından örnek verilmez

70.İletişim çarkının temel öğeleri hangi şıkta doğru sıralanmıştır?

71. Aracını otoparkta engelli araç sürücüleri için ayrılmış olan alana park eden bir kişi için aşağıdaki ifadelerden hangisinin kullanılması müşteri memnuniyeti açısından daha uygundur?

72. Özel güvenlik hizmetlerinde kurumsal ilişkiler gereğince elektronik posta (e-posta, e-mail) ile kurulan yazılı iletişimde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

73. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerinden biri değildir?

74. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde “ben dili” ile ilgili olarak yanlış ifade edilmiştir? 

75. Aşağıdaki davranışlardan hangisi iyi bir dinleyicide bulunur?

76. Sosyal düzen kuralları arasında yer alan “hukuk kurallarını’’ diğer sosyal düzen kurallarından en farklı kılan nitelik aşağıdakilerden hangisidir? 

77. “Göz yaşartıcı gazın etkisi ortalama …… dakika gibi bir sürede geçer.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade hangisidir?

78. Aşağıdakilerden hangisi tesadüfi kalabalıklara bir örnektir?

79. AVM’de görevli özel güvenlik görevlileri Ahmet ve Zeynep, AVM’de faaliyet gösteren bir işletme önünde işletmeyi protesto eden grupla karşılaştıklarında aşağıda belirtilen davranışlardan hangisini yapmaları yanlıştır?

80.Zor kullanma şartları oluştuğunda cop kullanma yetkisine haiz özel güvenlik görevlisi saldırgan şahısları etkisiz hale getirmek amacıyla copu kullanacağı insan bedenine yönelik birinci derece vuruş bölgeleri aşağıdakilerden hangisidir?

81. “Panik” kavramı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? 

82. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri liderin grubu etkilemek ve yönlendirmek için kullandığı yöntemlerdendir?

I. İnandırma (İkna Etme)

II. Ödüllendirme

III. Zor kullanma

83. Davranış; insanın gözlenebilen veya ölçülebilen hareketleri, eylemleri, başka bir deyişle, uyarılmalara verilen tepkidir. Etkili ve verimli bir güvenlik hizmeti için insan davranışlarını, bu davranışların nedenlerini ve hedeflerini iyi anlamak gerekir. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak davranışlarımızın ortaya çıkış biçimi olarak sonradan kazanılan (öğrenilen) davranışlardan değildir?

84. Kalabalık içerisindeki kişi türlerinden biri olan provokatörlerin eylemleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

85. Üniversitede, toplanan öğrencilerden oluşan kalabalık tarafından topluluğu takip eden özel güvenliğin bulunduğu yere doğru bazı cisimler atılmaya başlanmıştır. Özel güvenlikçilerin bu cisimlerden korunmak için uygulaması gereken müdahale düzeni aşağıdakilerden hangisidir? 

86. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu güvenlik ilkelerine uygun değildir?

87. Aşağıdakilerden hangisi terörist faaliyetlerin eyleme dönüşmesi safhalarından birisi değildir?

88. Aşağıdakilerden hangisi Koruma Hizmetleri Yönetmeliğinde bulunan koruma karar çeşitlerinden biri değildir?

89. Aşağıdakilerden hangisi öncü istihbarat çalışmasının aşamalarından biri değildir?

90. VIP koruma hizmeti yerine getirilirken takip edilmesi ve uygulanması gereken hususlar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

91. Aşağıdakilerden hangisi, korumanın temel amaçlarından biri değildir?

92. Çoklu konvoy düzeninde aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

93. Kişi korumanın yaya olarak yapılmasında koruma sayısı göz önüne alındığında en zor olan ve düşük seviyeli tehdit durumlarında kullanılan koruma düzeni/şekli aşağıdakilerden hangisidir?

94.Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla kime bildirilir? 

95. Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir? 

96. Aşağıdaki görevlilerden hangisi özel kolluk görevlilerinden sayılmamaktadır?

97. Aşağıdakilerden hangisi hem genel kolluk hem de özel güvenlik görevlileri tarafından kullanılabilecek yetkilerden biri değildir?

98. Özel güvenlik denetlemelerinde kullanılacak raporların şekil, içerik ve formatları hangi birim tarafından hazırlanır? 

99. Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, genel kolluğun etkin iş birliği ve koordinasyonuyla genel güvenliğe katkı sağlayacak şekilde, olay meydana gelmeden suçu önlemek, meydana gelen olayların en seri şekilde genel kolluğa bildirilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

100. Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan sınavlardan değildir? 

107. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sınav Soruları

Özel güvenlik sektöründe yeni bir yer edinen ozelguvenlikcikmissorular.com sitesinde 107. dönem özel güvenlik çıkmış sorulardan oluşan online testi sizlerle paylaşıyoruz. Sitemizde günden güne yeni sınav soruları ve deneme  sınavları ekleniyor. Yer alan tüm mataryellerden faydalanarak sınavlarda çok rahat bir şekilde başarılı olabilirsiniz. Burada yer alan özel güvenlik çıkmış sınav soruları sadece temel eğitim sınav sorularıdır ve silah soruları için ayrı bir test oluşturulmuştur.

Silah sorularını çözmek için https://ozelguvenlikcikmissorular.com/ozel-guvenlik-cikmis-silah-sinav-sorulari adresinden silah sorularına ulaşabilirsiniz. Kategori içerisinde yer alan sorularda geçmiş dönem özel güvenlik sınav soruları içerisinde yer alan silah sorularından oluşan özel güvenlik silah sınav sorularıdır. Özel güvenlik kimlik kartı almak isteyen ve özel güvenlik kimlik kartını yenilemek isteyen kişiler bol bol ögg çıkmış sorular a çalışabilirler. Özel güvenlik temel eğitim sınav sorularından oluşan bu testimizde 100 adet soru bulunuyor.

108. Özel Güvenlik Sınavı
27 Nisan 2024
  • ÖGG PDF ÇIKMIŞ SORULAR
    İNDİR