95. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sınav Soruları

2021 Yılı 95. DÖNEM Temel Eğitim
admin
Nisan 2, 2024
375 views

1. 4857 sayılı İş Kanununa göre istihdam edilmiş 50 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Mustafa, en az bir yıllık hizmet süresini tamamlamıştır. Özel güvenlik görevlisi Mustafa’nın yıllık ücretli izin hakkı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

2. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, aşağıda numaralandırılan kişi ya da kişilerden hangisinde özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olma şartı aranır?

I. Kurucu

II. Yönetici

III. Uzman eğitici

IV. Özel güvenlik görevlisi

V. Şirket tüzel kişi ortağının yetkilendirdiği temsilciler

3. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda öngörülen adli suçlardan biri değildir?

4. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine aşağıdaki cezalardan hangisi verilebilir?

5. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e göre 15 günlük bildirim süresine bağlı değildir?

6. Özel güvenlik görevlileri mevzuat gereği bazı yerlerde silahlı olarak görev yapamazlar.

Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda olmayıp silahlı olarak görev yapılabilecek yerlerdendir?

7. Polise “Zor ve Silah Kullanma” yetkisi veren düzenleme hangi kanunda yer almaktadır?

8. “Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.” şeklindeki düzenleme hangi kanunumuzda yer almaktadır?

9. Özel güvenlik görevlilerinin tabii afet hallerinde yardım yükümlülüğü hangi yönetmelikte düzenlenmiştir? 

10. Özel güvenlik görevlileri Ahmet ve Veli görev yaptıkları alışveriş merkezinde hareketlerinden şüphelendikleri bir vatandaşı genel kolluğun bilgisi dışında yakalayarak güvenlik odasına almışlar, yaklaşık üç saat alıkoydukları kişinin suç işlediğine yönelik bir tespit yapılamayınca bırakmışlardır. Alıkonulan vatandaşın şikayeti üzerine yapılan soruşturmada adli makamlarda Ahmet ve Veli’nin karşılaşacakları temel suçlama aşağıdakilerden hangisi olacaktır?

11.Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

12. Yöneticide aranan şartların kaybedilmesi halinde hangi süre içerisinde eksiklik giderilmediği veya yönetici değiştirilmediği takdirde şirketin faaliyet izni iptal edilir? 

13.Türk Ceza Kanunu’nda “Yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlenen suç aşağıdakilerden hangisidir?

14. Çalıştığı AVM’nin çatısına çıkmış ve intihar etme niyeti olduğunu düşündüğü bir kimseyi gören özel güvenlik görevlisi Mehmet, bir süre sonra aşağıdan seslenerek “Atlarsan atla!” demiştir. Bunun üzerine çatıdaki kişi atlamıştır. Mehmet, Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suçu işlemiştir?

15. Özel güvenlik komisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

16. Ceza Muhakemesi Kanununa göre kişiye suçu işlerken rastlanması, suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması veya hemen kimliğini belirleme olanağının bulunmaması durumunda geçici olarak yakalama yapılabilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

17. Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma üzerine arkasında ışığı yansıtan “Özel Güvenlik” ibaresi yazılı yeleği aşağıdakilerden hangisinde giymeleri mecbur tutulmamıştır? 

18. Yürürlükte bulunan mevzuatımızda, kişisel verilerin kaydedilmesi başlığı altında yer alan “Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.” şeklindeki düzenleme hangi kanunumuzda bulunmaktadır?

19. Yetkileri konusunda şüpheye düşen bir özel güvenlik görevlisinin öncelikli olarak bakması gereken kanun ve ilgili maddesi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

20. Özel güvenlik hizmeti yürütülen işlerde, yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

21. Nokta görevlisi özel güvenlik görevlisi Serkan’ın hangi davranışı yanlıştır?

22.Türk Medeni Kanunu özel güvenlik görevlilerine aşağıdaki hangi yetkiyi vermiştir?

23. Aşağıdakilerden hangisi adli aramaya örnektir?

24. Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen hareketlerin belirli bir zamanda ve mekânda gerçekleşmesine ne denir?

25.Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade yanlıştır?

26. Araç kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Yasin ile Cemal’in hangi davranışı yanlıştır?

27. Özel güvenlik görevlileri Şahin ile Nazım’ın görev alanı içerisinde silahla yaralama olayı meydana gelmiştir.

Olayda kullanılan silah hangi delil çeşididir? 

28. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir?

29. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Selma ile Filiz’in kullanamayacağı yetki hangisidir?

30. Müzede unutulan fotoğraf makinasını korunaklı bir yerde tutmak için özel güvenlik görevlileri Serap ile Yeşim’in hangi tutanağı tutması gerekir?

31. Raporlarla ilgili hangi ifade yanlıştır?

32. Sitede görevli özel güvenlik görevlisi Halil, görev alanı içerisinde kendisinin de tanıdığı bir erkeğin eşine darp ettiğini görmesi üzerine davranışı nasıl olmalıdır?

33. Özel güvenlik görevlileri Kadir ile Selçuk belirlenen bölgede, belirli zamanlarda devriye görevini yerine getirirken hangi devriye yöntemini gerçekleştirmiş olurlar? 

34. Olay yerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Hasan’ın görevi ile bağdaşır?

35. Özel güvenlik görevlisi Halil, bir olayla ilgili not alırken hangi duyuları ile elde ettiği bilgileri not almalıdır?

36. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen fiziksel bulgudur?

37. Mağazadan hırsızlık yapan şüpheliyi özel güvenlik görevlisi Metin yakalamıştır. Hazırlamış olduğu yakalama tutanağında hangi unsurun bulunması gerekli değildir?

38. Aşağıdakilerden hangisi aile içi ve kadına yönelik şiddet eylemlerinin özelliklerinden biri olarak görülemez? 

39. Özel güvenlik görevlisi Ali, nokta görevi sırasında binanın arka sokağından patlama sesi geldiğini duyması üzerine aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur? 

40. Özel güvenlik görevlisi Tuna, AVM’de devriye görevi esnasında şüpheli paketle karşılaşır. Hangi hareket tarzı doğru değildir?

41. Quad için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

42. Aşağıdakilerden hangisi biometrik sistemlerinden biri değildir?

43. Sprinkler Sistemi nedir?

44. Patlayıcı/uyuşturucu koklama dedektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

45. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik tedbirlerinden değildir?

46.Boğulmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

47. Çocuğunuzun bisikletten düşmesi sonucunda dizinde oluşan derin yara ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

48. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

49. Şehirlerarası yolda birkaç aracın karıştığı bir kazaya müdahale ederken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

50. Çocuğun burnuna soktuğu yabancı cisim ile ilgili yapılacak ilkyardım uygulaması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

51. Kimyasal madde yanıklarında ilkyardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

52. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

53. Aşağıdakilerden hangisi güvenliğini sağladığınız alışveriş merkezindeki travmatik bir olay sonucunda 112’yi ararken dikkat etmeniz gereken hususlardan değildir?

54. Aşağıdakilerden hangisi sedye ile taşımada olması gereken kurallar içerisinde yer almaz?

55. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

56. Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir?

57. Söndürme olayı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?

58. Yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir araya gelmesiyle meydana gelen kimyasal reaksiyonun kontrol dışına çıkmasına ne ad verilir?

59. Yanma unsurlarından olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri ile olur?

I. Kondüksiyon (iletim)

II. Konveksiyon (taşınım)

III. Radyasyon (ışınım)

60.Bilgi işlem merkezleri, laboratuvarlar, hassas cihazların bulundurulduğu alanlar, telekomünikasyon odaları gibi yerlerde hangi tip söndürücüler kullanılmalıdır? 

61. Alevli ve korlu yanma kabiliyetine sahiptir; söndürme yöntemi ise soğutma veya yanıcı maddenin uzaklaştırılmasıdır.

Aşağıdaki yangın sınıflarından hangisinin özelliği bu tanımlamalara göre doğru olarak verilmiştir?

62. Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden değildir?

63. Kapalı bir hacimde LPG ve doğalgazın hava ile karşılaştırılması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

64. Durgunluk, isteksiz olma, soluk bir yüz, ağır ve yavaş hareket etme, zayıflık, dengesiz yürüme, öz bakımda azalma, bir yerde uzun süre kalamama gibi durum ve belirtiler hangi narkotik madde türünün etkisi sonucunda ortaya çıkar?

65. Alışılmış olan maddenin alınamaması veya azaltılması halinde ortaya çıkan hastalık tablosu, kriz durumu ve buna bağlı olarak kişinin dayanılmaz acılar yaşaması neyi ifade eder?

66. Aşağıdakilerden hangisi alıcının taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

67. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin önündeki engellerden birisi değildir?

68. Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerinden biri değildir?

69. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yöntemlerinden biri değildir? 

70. Olaylar, olgularla ilgili değişimleri birbirlerine haber veren ve bunlara ilişkin bilgileri birbirine aktaran, aynı olgular, nesneler, sorunlar karşısında benzer yaşam deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular taşıyıp bunları birbirine ifade eden insanların oluşturduğu topluluk ya da düşünce ve duygu bildirimlerine ……… denir.

Yukarıda tanımlanan olgu aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

71.…………. : Birbiriyle iletişim içinde olan, psikolojik olarak birbirlerinin farkında olan, kendilerini ………..’un üyesi olarak gören, algılayan, ortak bir amaç için birleşen iki veya daha fazla kişiden oluşan topluluklardır.

Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yerlere gelirse metin tamamlanmış olur?

72. Aşağıdaki ifadelerden hangisi empatiyi en iyi şekilde tanımlar? 

73.Bir özel güvenlik görevlisinin kendisine yöneltilen bir mesajı tam olarak anlayabilmesini aşağıdaki unsurlardan hangisi etkilemez?

74. Çalışanların işle ilgili karara katılımının sağlanması ve iletişim kanallarının açık olması durumunda aşağıdakilerden hangisi yaşanmaz? 

75. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin özelliklerinden biri değildir?

76. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel öğelerinden biri değildir?

77.Büyük çoğunlukla gündelik insan ilişkilerinde canlı, neşeli, enerjik bir ses tonu insan üzerinde ……… etki bırakır.

Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

78. Gaz maskesi ve filtresiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

79. “Hasan, gaz kullanma eğitimi almış üniversitede görevli özel güvenlik görevlilerin amiridir. Henüz genel kolluk çağırılmadığı için bina içerisinde toplanan ve dağılmayan yasadışı kalabalığa karşı göz yaşartıcı gaz kullanılmak zorunda kalınmıştır.”

Bu olayla ilgili Hasan’ın aşağıdaki hangi davranışı yanlıştır?

80. OC biber gazı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

81. Göz yaşartıcı gaza maruz kalan kişilere yapılacak ilkyardım şekillerinden hangisi yanlıştır?

82. Aşağıdakilerden hangisi kanuna uygun toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilir?

83. Aşağıdakilerden hangisi topluluklarda aniden oluşan paniği önlemek için uygulanan yöntemlerden birisi değildir?

84. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede güvenlik görevlilerinin uygulamada göz önünde bulundurması gereken genel ilkelerden değildir?

85. “Özel güvenlik görevlisi Mehmet, grup dinamiği bilgisine sahiptir” denilince Mehmet’in aşağıdaki bilgilerden hangisine sahip olduğu anlaşılmaz? 

86. Aşağıdakilerden hangisi işinde başarılı olmak isteyen bir güvenlik görevlisinin sahip olması gereken tavır ve davranış unsurlarından birisi değildir?

87.İlçede meydana gelen heyelan sonucu kayarak yıkılan binalarını seyrederken müteahhit ve yetkililere tepki gösterip slogan atan bina sakinleri ve çevreden gelen insanlardan oluşan kalabalık hangi tür kalabalıklar olarak değerlendirilirler?

88. “Suikastların mümkün olduğu kadar zorlaştırılması” aşağıdakilerden hangisinin temel amacı olabilir?

89. Kişi korumada temel koruma prensipleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

90. Önemli kişi (VIP) koruma hizmetleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

91. Korunan kişiye (VIP) yönelik bir suikastın önlenebilmesi için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

92. Aşağıdakilerden hangisi, araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir?

93. Korunan önemli kişinin A ilinde 10 gün sonra hastane ve stadyum açılış törenine katılma programı vardır. Program tarihinden uygun bir süre önce gönderilen ekiplerin güvenlik açısından yaptıkları kontrol ve planlamaların tümüne verilen çalışmanın ismi aşağıdakilerden hangisidir?

94. Aşağıdakilerden hangisi makam aracında bulunması gereken özelliklerden değildir?

95. Konvoyun boyunun ve oluşumunun belirlenmesinde aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat edilmez?

96. Aşağıdakilerden hangisi bir koruma organizasyonunda bulunan görevlilerden değildir?

97. Genel kolluk ve özel güvenlik arasındaki ilişki en doğru şekilde nasıl olmalıdır?

98. Özel güvenlik görevlisi Bünyamin, silahlı çalışma iznine sahip olup, silahsız görev yapılan bir yerde görevlendirilir.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

99. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden biridir?

100. Özel güvenlik görevlisi Sinan, görev alanı ve görev süresi içerisinde amiri tarafından kendisine verilen ancak konusu suç teşkil eden emir ile ilgili aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 

95. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sınav Soruları

özel güvenlik çıkmış sorular sitesinde 95. dönem ögg çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Silahlı özel güvenlik kimlik kartı almak ve silahsız ögg kimlik kartı almak için burada yer alan testlerden başarılı olmanız gerekiyor. türkiye nin en büyük özel güvenlik sitesi olan ögg çıkmış sorular sitesinde ki tüm veriler sizlerin kimlik sahibi olması için gerekli tüm bilgilere yer verilmiştir. ögg çıkmış 95. dönem sorularından en az 60 ve üstünde puan almanız gerekiyor. Silahlı özel güvenlik kimlik kartı almak isteyenler de silah sorularından ve atış sınavından başarılı olması gerekiyor. 2024 yılında yapılacak olan 108. dönem özel güvenlik sınavı 27 nisan 2024 tarihinde yapılacak olup, 109. dönem ögg sınavı ise 29 Haziran 2024 Cumartesi tarihinde yapılacaktır. diğer yapılacak olan ögg sınavları için geçerli tarihler sınav takviminde yer alıyor.

95. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sınav Soruları: Sınavı Geçmenin Anahtarı

95. Dönem Özel Güvenlik Sınavı’na mı hazırlanıyorsunuz? Başarılı olmak için çıkmış sınav sorularını çözmek en önemli adımlardan biridir. Bu yazıda, sınavda karşınıza çıkabilecek soru tipleri, çalışma stratejileri ve çıkmış sınav sorularını bulabileceğiniz kaynaklar hakkında bilgi edineceksiniz.

Sınavda Karşınıza Çıkabilecek Soru Tipleri:

 • Temel Bilgiler: Özel güvenlik görevlilerinin görev ve yetkileri, mevzuat, ilk yardım, yangınla mücadele, silah kullanımı gibi konularda genel bilgi soruları.
 • Vaka Çalışmaları: Gerçek hayattan senaryolar üzerinden problem çözme ve karar verme becerilerinizi test eden sorular.
 • Görsel Sorular: Güvenlik kameralarından görüntüler, olay yeri inceleme fotoğrafları gibi görseller üzerinden analiz ve yorumlama becerilerinizi test eden sorular.

Çalışma Stratejileri:

 • Önce müfredatı inceleyin. Sınavda hangi konulardan soru çıkacağını bilmeniz önemlidir.
 • Mevzuatı ve temel bilgileri öğrenin. Sınavda birçok soru mevzuat ve temel bilgilerden çıkmaktadır.
 • Çıkmış sınav sorularını çözün. Bu, sınav formatına ve soru tiplerine alışmanızı sağlar.
 • Zaman tutarak test çözün. Sınavda zaman kısıtlaması olacağını unutmayın.
 • Yanlışlarınızı tekrar gözden geçirin. Hatalarınızdan ders alarak eksiklerinizi tamamlayın.

Çıkmış Sınav Soruları Kaynakları:

95. Dönem Özel Güvenlik Sınavı’na hazırlanırken çıkmış sınav sorularını çözmek, sınav formatına ve soru tiplerine alışmanızı sağlayarak başarı şansınızı artıracaktır. Yukarıdaki kaynaklardan faydalanarak düzenli bir şekilde çalışmanız, sınavda yüksek puan almanızı ve özel güvenlik görevlisi olma hayalinize ulaşmanızı sağlayacaktır.

Başarılar dileriz!

108. Özel Güvenlik Sınavı
27 Nisan 2024
 • ÖGG PDF ÇIKMIŞ SORULAR
  İNDİR